#ad6dad

Hexadecimal Color Code

R:173 G:109 B:173

H:300 S:37 B:68

L*:54.9 a*:35.72 b*:-23.72

C:40% M:66% Y:5% K:0%

灰みの紫系の色

色相 #ad6d6d H:360 S:37 B:68 #ad6d78 H:350 S:37 B:68 #ad6d83 H:340 S:37 B:68 #ad6d8d H:330 S:37 B:68 #ad6d98 H:320 S:37 B:68 #ad6da3 H:310 S:37 B:68 #ad6dad H:300 S:37 B:68 #a36dad H:290 S:37 B:68 #986dad H:280 S:37 B:68 #8d6dad H:270 S:37 B:68 #836dad H:260 S:37 B:68 #786dad H:250 S:37 B:68 #6d6dad H:240 S:37 B:68 #6d78ad H:230 S:37 B:68 #6d83ad H:220 S:37 B:68 #6d8dad H:210 S:37 B:68 #6d98ad H:200 S:37 B:68 #6da3ad H:190 S:37 B:68 #6dadad H:180 S:37 B:68 #6dada3 H:170 S:37 B:68 #6dad98 H:160 S:37 B:68 #6dad8d H:150 S:37 B:68 #6dad83 H:140 S:37 B:68 #6dad78 H:130 S:37 B:68 #6dad6d H:120 S:37 B:68 #78ad6d H:110 S:37 B:68 #83ad6d H:100 S:37 B:68 #8dad6d H:90 S:37 B:68 #98ad6d H:80 S:37 B:68 #a3ad6d H:70 S:37 B:68 #adad6d H:60 S:37 B:68 #ada36d H:50 S:37 B:68 #ad986d H:40 S:37 B:68 #ad8d6d H:30 S:37 B:68 #ad836d H:20 S:37 B:68 #ad786d H:10 S:37 B:68 #ad6d6d H:0 S:37 B:68
明度 #ffa1ff H:300 S:37 B:100 #e691e6 H:300 S:37 B:90 #cc81cc H:300 S:37 B:80 #b370b3 H:300 S:37 B:70 #996099 H:300 S:37 B:60 #805080 H:300 S:37 B:50 #664066 H:300 S:37 B:40 #4d304d H:300 S:37 B:30 #332033 H:300 S:37 B:20 #1a101a H:300 S:37 B:10 #000000 H:300 S:37 B:0
彩度 #ad00ad H:300 S:100 B:68 #ad11ad H:300 S:90 B:68 #ad23ad H:300 S:80 B:68 #ad34ad H:300 S:70 B:68 #ad45ad H:300 S:60 B:68 #ad57ad H:300 S:50 B:68 #ad68ad H:300 S:40 B:68 #ad79ad H:300 S:30 B:68 #ad8bad H:300 S:20 B:68 #ad9cad H:300 S:10 B:68 #adadad H:300 S:0 B:68
補色 #8dad6d H:90 S:37 B:68 #6dad6d H:120 S:37 B:68 #6dad8d H:150 S:37 B:68
類似色 #6d6dad H:240 S:37 B:68 #7d6dad H:255 S:37 B:68 #8d6dad H:270 S:37 B:68 #9d6dad H:285 S:37 B:68 #ad6dad H:300 S:37 B:68 #ad6d9d H:315 S:37 B:68 #ad6d8d H:330 S:37 B:68 #ad6d7d H:345 S:37 B:68 #ad6d6d H:360 S:37 B:68

#ad6dadの配色パターン