#a8b4ba

Hexadecimal Color Code

R:168 G:180 B:186

H:200 S:10 B:73

L*:72.56 a*:-2.95 b*:-4.47

C:39% M:26% Y:24% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #baa8a8 H:360 S:10 B:73 #baa8ab H:350 S:10 B:73 #baa8ae H:340 S:10 B:73 #baa8b1 H:330 S:10 B:73 #baa8b4 H:320 S:10 B:73 #baa8b7 H:310 S:10 B:73 #baa8ba H:300 S:10 B:73 #b7a8ba H:290 S:10 B:73 #b4a8ba H:280 S:10 B:73 #b1a8ba H:270 S:10 B:73 #aea8ba H:260 S:10 B:73 #aba8ba H:250 S:10 B:73 #a8a8ba H:240 S:10 B:73 #a8abba H:230 S:10 B:73 #a8aeba H:220 S:10 B:73 #a8b1ba H:210 S:10 B:73 #a8b4ba H:200 S:10 B:73 #a8b7ba H:190 S:10 B:73 #a8baba H:180 S:10 B:73 #a8bab7 H:170 S:10 B:73 #a8bab4 H:160 S:10 B:73 #a8bab1 H:150 S:10 B:73 #a8baae H:140 S:10 B:73 #a8baab H:130 S:10 B:73 #a8baa8 H:120 S:10 B:73 #abbaa8 H:110 S:10 B:73 #aebaa8 H:100 S:10 B:73 #b1baa8 H:90 S:10 B:73 #b4baa8 H:80 S:10 B:73 #b7baa8 H:70 S:10 B:73 #babaa8 H:60 S:10 B:73 #bab7a8 H:50 S:10 B:73 #bab4a8 H:40 S:10 B:73 #bab1a8 H:30 S:10 B:73 #baaea8 H:20 S:10 B:73 #baaba8 H:10 S:10 B:73 #baa8a8 H:0 S:10 B:73
明度 #e6f7ff H:200 S:10 B:100 #cfdee6 H:200 S:10 B:90 #b8c5cc H:200 S:10 B:80 #a1adb3 H:200 S:10 B:70 #8a9499 H:200 S:10 B:60 #737b80 H:200 S:10 B:50 #5c6366 H:200 S:10 B:40 #454a4d H:200 S:10 B:30 #2e3133 H:200 S:10 B:20 #17191a H:200 S:10 B:10 #000000 H:200 S:10 B:0
彩度 #007cba H:200 S:100 B:73 #1382ba H:200 S:90 B:73 #2589ba H:200 S:80 B:73 #388fba H:200 S:70 B:73 #4a95ba H:200 S:60 B:73 #5d9bba H:200 S:50 B:73 #70a1ba H:200 S:40 B:73 #82a8ba H:200 S:30 B:73 #95aeba H:200 S:20 B:73 #a8b4ba H:200 S:10 B:73 #bababa H:200 S:0 B:73
補色 #baa8ab H:350 S:10 B:73 #baaea8 H:20 S:10 B:73 #bab7a8 H:50 S:10 B:73
類似色 #a8baae H:140 S:10 B:73 #a8bab2 H:155 S:10 B:73 #a8bab7 H:170 S:10 B:73 #a8b9ba H:185 S:10 B:73 #a8b4ba H:200 S:10 B:73 #a8afba H:215 S:10 B:73 #a8abba H:230 S:10 B:73 #a9a8ba H:245 S:10 B:73 #aea8ba H:260 S:10 B:73

#a8b4baの配色パターン