#a515b3

Hexadecimal Color Code

R:165 G:21 B:179

H:295 S:88 B:70

L*:40.88 a*:70.49 b*:-49.39

C:54% M:89% Y:0% K:0%

あざやかな紫系の色

色相 #b31515 H:360 S:88 B:70 #b31530 H:350 S:88 B:70 #b3154a H:340 S:88 B:70 #b31564 H:330 S:88 B:70 #b3157e H:320 S:88 B:70 #b31598 H:310 S:88 B:70 #b315b3 H:300 S:88 B:70 #9815b3 H:290 S:88 B:70 #7e15b3 H:280 S:88 B:70 #6415b3 H:270 S:88 B:70 #4a15b3 H:260 S:88 B:70 #3015b3 H:250 S:88 B:70 #1515b3 H:240 S:88 B:70 #1530b3 H:230 S:88 B:70 #154ab3 H:220 S:88 B:70 #1564b3 H:210 S:88 B:70 #157eb3 H:200 S:88 B:70 #1598b3 H:190 S:88 B:70 #15b3b3 H:180 S:88 B:70 #15b398 H:170 S:88 B:70 #15b37e H:160 S:88 B:70 #15b364 H:150 S:88 B:70 #15b34a H:140 S:88 B:70 #15b330 H:130 S:88 B:70 #15b315 H:120 S:88 B:70 #30b315 H:110 S:88 B:70 #4ab315 H:100 S:88 B:70 #64b315 H:90 S:88 B:70 #7eb315 H:80 S:88 B:70 #98b315 H:70 S:88 B:70 #b3b315 H:60 S:88 B:70 #b39815 H:50 S:88 B:70 #b37e15 H:40 S:88 B:70 #b36415 H:30 S:88 B:70 #b34a15 H:20 S:88 B:70 #b33015 H:10 S:88 B:70 #b31515 H:0 S:88 B:70
明度 #ec1fff H:295 S:88 B:100 #d51ce6 H:295 S:88 B:90 #bd18cc H:295 S:88 B:80 #a515b3 H:295 S:88 B:70 #8e1299 H:295 S:88 B:60 #760f80 H:295 S:88 B:50 #5f0c66 H:295 S:88 B:40 #47094d H:295 S:88 B:30 #2f0633 H:295 S:88 B:20 #18031a H:295 S:88 B:10 #000000 H:295 S:88 B:0
彩度 #a400b3 H:295 S:100 B:70 #a512b3 H:295 S:90 B:70 #a724b3 H:295 S:80 B:70 #a836b3 H:295 S:70 B:70 #aa47b3 H:295 S:60 B:70 #ab59b3 H:295 S:50 B:70 #ad6bb3 H:295 S:40 B:70 #ae7db3 H:295 S:30 B:70 #b08fb3 H:295 S:20 B:70 #b1a1b3 H:295 S:10 B:70 #b3b3b3 H:295 S:0 B:70
補色 #71b315 H:85 S:88 B:70 #23b315 H:115 S:88 B:70 #15b357 H:145 S:88 B:70
類似色 #1523b3 H:235 S:88 B:70 #3015b3 H:250 S:88 B:70 #5715b3 H:265 S:88 B:70 #7e15b3 H:280 S:88 B:70 #a515b3 H:295 S:88 B:70 #b31598 H:310 S:88 B:70 #b31571 H:325 S:88 B:70 #b3154a H:340 S:88 B:70 #b31523 H:355 S:88 B:70

#a515b3の配色パターン