#7efacd

Hexadecimal Color Code

R:126 G:250 B:205

H:158 S:50 B:98

L*:90.41 a*:-45.08 b*:11.02

C:47% M:0% Y:35% K:0%

軽い緑系の色

色相 #fa7d7d H:360 S:50 B:98 #fa7d92 H:350 S:50 B:98 #fa7da7 H:340 S:50 B:98 #fa7dbb H:330 S:50 B:98 #fa7dd0 H:320 S:50 B:98 #fa7de5 H:310 S:50 B:98 #fa7dfa H:300 S:50 B:98 #e57dfa H:290 S:50 B:98 #d07dfa H:280 S:50 B:98 #bb7dfa H:270 S:50 B:98 #a77dfa H:260 S:50 B:98 #927dfa H:250 S:50 B:98 #7d7dfa H:240 S:50 B:98 #7d92fa H:230 S:50 B:98 #7da7fa H:220 S:50 B:98 #7dbbfa H:210 S:50 B:98 #7dd0fa H:200 S:50 B:98 #7de5fa H:190 S:50 B:98 #7dfafa H:180 S:50 B:98 #7dfae5 H:170 S:50 B:98 #7dfad0 H:160 S:50 B:98 #7dfabb H:150 S:50 B:98 #7dfaa7 H:140 S:50 B:98 #7dfa92 H:130 S:50 B:98 #7dfa7d H:120 S:50 B:98 #92fa7d H:110 S:50 B:98 #a7fa7d H:100 S:50 B:98 #bbfa7d H:90 S:50 B:98 #d0fa7d H:80 S:50 B:98 #e5fa7d H:70 S:50 B:98 #fafa7d H:60 S:50 B:98 #fae57d H:50 S:50 B:98 #fad07d H:40 S:50 B:98 #fabb7d H:30 S:50 B:98 #faa77d H:20 S:50 B:98 #fa927d H:10 S:50 B:98 #fa7d7d H:0 S:50 B:98
明度 #80ffd0 H:158 S:50 B:100 #73e6bb H:158 S:50 B:90 #66cca7 H:158 S:50 B:80 #59b392 H:158 S:50 B:70 #4d997d H:158 S:50 B:60 #408068 H:158 S:50 B:50 #336653 H:158 S:50 B:40 #264d3e H:158 S:50 B:30 #1a332a H:158 S:50 B:20 #0d1a15 H:158 S:50 B:10 #000000 H:158 S:50 B:0
彩度 #00fa9e H:158 S:100 B:98 #19faa7 H:158 S:90 B:98 #32fab1 H:158 S:80 B:98 #4bfaba H:158 S:70 B:98 #64fac3 H:158 S:60 B:98 #7dfacc H:158 S:50 B:98 #96fad5 H:158 S:40 B:98 #affade H:158 S:30 B:98 #c8fae8 H:158 S:20 B:98 #e1faf1 H:158 S:10 B:98 #fafafa H:158 S:0 B:98
補色 #fa7de9 H:308 S:50 B:98 #fa7dab H:338 S:50 B:98 #fa8e7d H:8 S:50 B:98
類似色 #abfa7d H:98 S:50 B:98 #8cfa7d H:113 S:50 B:98 #7dfa8e H:128 S:50 B:98 #7dfaad H:143 S:50 B:98 #7dfacc H:158 S:50 B:98 #7dfaeb H:173 S:50 B:98 #7de9fa H:188 S:50 B:98 #7dcafa H:203 S:50 B:98 #7dabfa H:218 S:50 B:98

#7efacdの配色パターン