#7cdbc8

Hexadecimal Color Code

R:124 G:219 B:200

H:168 S:43 B:86

L*:81.35 a*:-32.65 b*:0.56

C:51% M:0% Y:32% K:0%

柔らかい青緑系の色

色相 #db7d7d H:360 S:43 B:86 #db7d8d H:350 S:43 B:86 #db7d9c H:340 S:43 B:86 #db7dac H:330 S:43 B:86 #db7dbc H:320 S:43 B:86 #db7dcc H:310 S:43 B:86 #db7ddb H:300 S:43 B:86 #cc7ddb H:290 S:43 B:86 #bc7ddb H:280 S:43 B:86 #ac7ddb H:270 S:43 B:86 #9c7ddb H:260 S:43 B:86 #8d7ddb H:250 S:43 B:86 #7d7ddb H:240 S:43 B:86 #7d8ddb H:230 S:43 B:86 #7d9cdb H:220 S:43 B:86 #7dacdb H:210 S:43 B:86 #7dbcdb H:200 S:43 B:86 #7dccdb H:190 S:43 B:86 #7ddbdb H:180 S:43 B:86 #7ddbcc H:170 S:43 B:86 #7ddbbc H:160 S:43 B:86 #7ddbac H:150 S:43 B:86 #7ddb9c H:140 S:43 B:86 #7ddb8d H:130 S:43 B:86 #7ddb7d H:120 S:43 B:86 #8ddb7d H:110 S:43 B:86 #9cdb7d H:100 S:43 B:86 #acdb7d H:90 S:43 B:86 #bcdb7d H:80 S:43 B:86 #ccdb7d H:70 S:43 B:86 #dbdb7d H:60 S:43 B:86 #dbcc7d H:50 S:43 B:86 #dbbc7d H:40 S:43 B:86 #dbac7d H:30 S:43 B:86 #db9c7d H:20 S:43 B:86 #db8d7d H:10 S:43 B:86 #db7d7d H:0 S:43 B:86
明度 #91ffe9 H:168 S:43 B:100 #83e6d2 H:168 S:43 B:90 #74ccba H:168 S:43 B:80 #66b3a3 H:168 S:43 B:70 #57998c H:168 S:43 B:60 #498075 H:168 S:43 B:50 #3a665d H:168 S:43 B:40 #2c4d46 H:168 S:43 B:30 #1d332f H:168 S:43 B:20 #0f1a17 H:168 S:43 B:10 #000000 H:168 S:43 B:0
彩度 #00dbaf H:168 S:100 B:86 #16dbb4 H:168 S:90 B:86 #2cdbb8 H:168 S:80 B:86 #42dbbd H:168 S:70 B:86 #58dbc1 H:168 S:60 B:86 #6edbc5 H:168 S:50 B:86 #84dbca H:168 S:40 B:86 #9adbce H:168 S:30 B:86 #afdbd3 H:168 S:20 B:86 #c5dbd7 H:168 S:10 B:86 #dbdbdb H:168 S:0 B:86
補色 #db7dbf H:318 S:43 B:86 #db7d90 H:348 S:43 B:86 #db997d H:18 S:43 B:86
類似色 #90db7d H:108 S:43 B:86 #7ddb82 H:123 S:43 B:86 #7ddb99 H:138 S:43 B:86 #7ddbb1 H:153 S:43 B:86 #7ddbc8 H:168 S:43 B:86 #7dd7db H:183 S:43 B:86 #7dbfdb H:198 S:43 B:86 #7da7db H:213 S:43 B:86 #7d90db H:228 S:43 B:86

#7cdbc8の配色パターン