#77cc50

Hexadecimal Color Code

R:119 G:204 B:80

H:101 S:61 B:80

L*:74.62 a*:-47.76 b*:52.55

C:57% M:0% Y:83% K:0%

深い黄緑系の色

色相 #cc5050 H:360 S:61 B:80 #cc5064 H:350 S:61 B:80 #cc5079 H:340 S:61 B:80 #cc508e H:330 S:61 B:80 #cc50a3 H:320 S:61 B:80 #cc50b7 H:310 S:61 B:80 #cc50cc H:300 S:61 B:80 #b750cc H:290 S:61 B:80 #a350cc H:280 S:61 B:80 #8e50cc H:270 S:61 B:80 #7950cc H:260 S:61 B:80 #6450cc H:250 S:61 B:80 #5050cc H:240 S:61 B:80 #5064cc H:230 S:61 B:80 #5079cc H:220 S:61 B:80 #508ecc H:210 S:61 B:80 #50a3cc H:200 S:61 B:80 #50b7cc H:190 S:61 B:80 #50cccc H:180 S:61 B:80 #50ccb7 H:170 S:61 B:80 #50cca3 H:160 S:61 B:80 #50cc8e H:150 S:61 B:80 #50cc79 H:140 S:61 B:80 #50cc64 H:130 S:61 B:80 #50cc50 H:120 S:61 B:80 #64cc50 H:110 S:61 B:80 #79cc50 H:100 S:61 B:80 #8ecc50 H:90 S:61 B:80 #a3cc50 H:80 S:61 B:80 #b7cc50 H:70 S:61 B:80 #cccc50 H:60 S:61 B:80 #ccb750 H:50 S:61 B:80 #cca350 H:40 S:61 B:80 #cc8e50 H:30 S:61 B:80 #cc7950 H:20 S:61 B:80 #cc6450 H:10 S:61 B:80 #cc5050 H:0 S:61 B:80
明度 #95ff63 H:101 S:61 B:100 #86e65a H:101 S:61 B:90 #77cc50 H:101 S:61 B:80 #68b346 H:101 S:61 B:70 #59993c H:101 S:61 B:60 #4a8032 H:101 S:61 B:50 #3b6628 H:101 S:61 B:40 #2d4d1e H:101 S:61 B:30 #1e3314 H:101 S:61 B:20 #0f1a0a H:101 S:61 B:10 #000000 H:101 S:61 B:0
彩度 #41cc00 H:101 S:100 B:80 #4fcc14 H:101 S:90 B:80 #5ccc29 H:101 S:80 B:80 #6acc3d H:101 S:70 B:80 #78cc52 H:101 S:60 B:80 #86cc66 H:101 S:50 B:80 #94cc7a H:101 S:40 B:80 #a2cc8f H:101 S:30 B:80 #b0cca3 H:101 S:20 B:80 #beccb8 H:101 S:10 B:80 #cccccc H:101 S:0 B:80
補色 #6650cc H:251 S:61 B:80 #a550cc H:281 S:61 B:80 #cc50b5 H:311 S:61 B:80
類似色 #cca550 H:41 S:61 B:80 #ccc450 H:56 S:61 B:80 #b5cc50 H:71 S:61 B:80 #96cc50 H:86 S:61 B:80 #77cc50 H:101 S:61 B:80 #58cc50 H:116 S:61 B:80 #50cc66 H:131 S:61 B:80 #50cc85 H:146 S:61 B:80 #50cca5 H:161 S:61 B:80

#77cc50の配色パターン