#6cccac

Hexadecimal Color Code

R:108 G:204 B:172

H:160 S:47 B:80

L*:75.66 a*:-35.98 b*:7.23

C:58% M:0% Y:44% K:0%

鈍い緑系の色

色相 #cc6c6c H:360 S:47 B:80 #cc6c7c H:350 S:47 B:80 #cc6c8c H:340 S:47 B:80 #cc6c9c H:330 S:47 B:80 #cc6cac H:320 S:47 B:80 #cc6cbc H:310 S:47 B:80 #cc6ccc H:300 S:47 B:80 #bc6ccc H:290 S:47 B:80 #ac6ccc H:280 S:47 B:80 #9c6ccc H:270 S:47 B:80 #8c6ccc H:260 S:47 B:80 #7c6ccc H:250 S:47 B:80 #6c6ccc H:240 S:47 B:80 #6c7ccc H:230 S:47 B:80 #6c8ccc H:220 S:47 B:80 #6c9ccc H:210 S:47 B:80 #6caccc H:200 S:47 B:80 #6cbccc H:190 S:47 B:80 #6ccccc H:180 S:47 B:80 #6cccbc H:170 S:47 B:80 #6cccac H:160 S:47 B:80 #6ccc9c H:150 S:47 B:80 #6ccc8c H:140 S:47 B:80 #6ccc7c H:130 S:47 B:80 #6ccc6c H:120 S:47 B:80 #7ccc6c H:110 S:47 B:80 #8ccc6c H:100 S:47 B:80 #9ccc6c H:90 S:47 B:80 #accc6c H:80 S:47 B:80 #bccc6c H:70 S:47 B:80 #cccc6c H:60 S:47 B:80 #ccbc6c H:50 S:47 B:80 #ccac6c H:40 S:47 B:80 #cc9c6c H:30 S:47 B:80 #cc8c6c H:20 S:47 B:80 #cc7c6c H:10 S:47 B:80 #cc6c6c H:0 S:47 B:80
明度 #87ffd7 H:160 S:47 B:100 #7ae6c2 H:160 S:47 B:90 #6cccac H:160 S:47 B:80 #5fb397 H:160 S:47 B:70 #519981 H:160 S:47 B:60 #44806c H:160 S:47 B:50 #366656 H:160 S:47 B:40 #294d41 H:160 S:47 B:30 #1b332b H:160 S:47 B:20 #0e1a16 H:160 S:47 B:10 #000000 H:160 S:47 B:0
彩度 #00cc88 H:160 S:100 B:80 #14cc8f H:160 S:90 B:80 #29cc96 H:160 S:80 B:80 #3dcc9c H:160 S:70 B:80 #52cca3 H:160 S:60 B:80 #66ccaa H:160 S:50 B:80 #7accb1 H:160 S:40 B:80 #8fccb8 H:160 S:30 B:80 #a3ccbe H:160 S:20 B:80 #b8ccc5 H:160 S:10 B:80 #cccccc H:160 S:0 B:80
補色 #cc6cbc H:310 S:47 B:80 #cc6c8c H:340 S:47 B:80 #cc7c6c H:10 S:47 B:80
類似色 #8ccc6c H:100 S:47 B:80 #74cc6c H:115 S:47 B:80 #6ccc7c H:130 S:47 B:80 #6ccc94 H:145 S:47 B:80 #6cccac H:160 S:47 B:80 #6cccc4 H:175 S:47 B:80 #6cbccc H:190 S:47 B:80 #6ca4cc H:205 S:47 B:80 #6c8ccc H:220 S:47 B:80

#6cccacの配色パターン