#5e5766

Hexadecimal Color Code

R:94 G:87 B:102

H:268 S:15 B:40

L*:38.11 a*:6.04 b*:-7.58

C:71% M:68% Y:52% K:9%

とても暗い紫系の色

色相 #665757 H:360 S:15 B:40 #665759 H:350 S:15 B:40 #66575c H:340 S:15 B:40 #66575e H:330 S:15 B:40 #665761 H:320 S:15 B:40 #665763 H:310 S:15 B:40 #665766 H:300 S:15 B:40 #635766 H:290 S:15 B:40 #615766 H:280 S:15 B:40 #5e5766 H:270 S:15 B:40 #5c5766 H:260 S:15 B:40 #595766 H:250 S:15 B:40 #575766 H:240 S:15 B:40 #575966 H:230 S:15 B:40 #575c66 H:220 S:15 B:40 #575e66 H:210 S:15 B:40 #576166 H:200 S:15 B:40 #576366 H:190 S:15 B:40 #576666 H:180 S:15 B:40 #576663 H:170 S:15 B:40 #576661 H:160 S:15 B:40 #57665e H:150 S:15 B:40 #57665c H:140 S:15 B:40 #576659 H:130 S:15 B:40 #576657 H:120 S:15 B:40 #596657 H:110 S:15 B:40 #5c6657 H:100 S:15 B:40 #5e6657 H:90 S:15 B:40 #616657 H:80 S:15 B:40 #636657 H:70 S:15 B:40 #666657 H:60 S:15 B:40 #666357 H:50 S:15 B:40 #666157 H:40 S:15 B:40 #665e57 H:30 S:15 B:40 #665c57 H:20 S:15 B:40 #665957 H:10 S:15 B:40 #665757 H:0 S:15 B:40
明度 #ebd9ff H:268 S:15 B:100 #d3c3e6 H:268 S:15 B:90 #bcadcc H:268 S:15 B:80 #a498b3 H:268 S:15 B:70 #8d8299 H:268 S:15 B:60 #756c80 H:268 S:15 B:50 #5e5766 H:268 S:15 B:40 #46414d H:268 S:15 B:30 #2f2b33 H:268 S:15 B:20 #17161a H:268 S:15 B:10 #000000 H:268 S:15 B:0
彩度 #300066 H:268 S:100 B:40 #350a66 H:268 S:90 B:40 #3a1466 H:268 S:80 B:40 #401f66 H:268 S:70 B:40 #452966 H:268 S:60 B:40 #4b3366 H:268 S:50 B:40 #503d66 H:268 S:40 B:40 #564766 H:268 S:30 B:40 #5b5266 H:268 S:20 B:40 #615c66 H:268 S:10 B:40 #666666 H:268 S:0 B:40
補色 #666557 H:58 S:15 B:40 #5f6657 H:88 S:15 B:40 #576657 H:118 S:15 B:40
類似色 #575f66 H:208 S:15 B:40 #575b66 H:223 S:15 B:40 #575766 H:238 S:15 B:40 #5a5766 H:253 S:15 B:40 #5e5766 H:268 S:15 B:40 #625766 H:283 S:15 B:40 #655766 H:298 S:15 B:40 #665763 H:313 S:15 B:40 #66575f H:328 S:15 B:40

#5e5766の配色パターン