#53405c

Hexadecimal Color Code

R:83 G:64 B:92

H:281 S:30 B:36

L*:30.1 a*:14.12 b*:-13.5

C:76% M:81% Y:51% K:15%

暗い灰みの紫系の色

色相 #5c4040 H:360 S:30 B:36 #5c4045 H:350 S:30 B:36 #5c4049 H:340 S:30 B:36 #5c404e H:330 S:30 B:36 #5c4053 H:320 S:30 B:36 #5c4057 H:310 S:30 B:36 #5c405c H:300 S:30 B:36 #57405c H:290 S:30 B:36 #53405c H:280 S:30 B:36 #4e405c H:270 S:30 B:36 #49405c H:260 S:30 B:36 #45405c H:250 S:30 B:36 #40405c H:240 S:30 B:36 #40455c H:230 S:30 B:36 #40495c H:220 S:30 B:36 #404e5c H:210 S:30 B:36 #40535c H:200 S:30 B:36 #40575c H:190 S:30 B:36 #405c5c H:180 S:30 B:36 #405c57 H:170 S:30 B:36 #405c53 H:160 S:30 B:36 #405c4e H:150 S:30 B:36 #405c49 H:140 S:30 B:36 #405c45 H:130 S:30 B:36 #405c40 H:120 S:30 B:36 #455c40 H:110 S:30 B:36 #495c40 H:100 S:30 B:36 #4e5c40 H:90 S:30 B:36 #535c40 H:80 S:30 B:36 #575c40 H:70 S:30 B:36 #5c5c40 H:60 S:30 B:36 #5c5740 H:50 S:30 B:36 #5c5340 H:40 S:30 B:36 #5c4e40 H:30 S:30 B:36 #5c4940 H:20 S:30 B:36 #5c4540 H:10 S:30 B:36 #5c4040 H:0 S:30 B:36
明度 #e7b3ff H:281 S:30 B:100 #d0a1e6 H:281 S:30 B:90 #b98fcc H:281 S:30 B:80 #a27db3 H:281 S:30 B:70 #8a6b99 H:281 S:30 B:60 #735980 H:281 S:30 B:50 #5c4766 H:281 S:30 B:40 #45364d H:281 S:30 B:30 #2e2433 H:281 S:30 B:20 #17121a H:281 S:30 B:10 #000000 H:281 S:30 B:0
彩度 #3f005c H:281 S:100 B:36 #42095c H:281 S:90 B:36 #45125c H:281 S:80 B:36 #471c5c H:281 S:70 B:36 #4a255c H:281 S:60 B:36 #4d2e5c H:281 S:50 B:36 #50375c H:281 S:40 B:36 #53405c H:281 S:30 B:36 #56495c H:281 S:20 B:36 #59535c H:281 S:10 B:36 #5c5c5c H:281 S:0 B:36
補色 #575c40 H:71 S:30 B:36 #495c40 H:101 S:30 B:36 #405c45 H:131 S:30 B:36
類似色 #40495c H:221 S:30 B:36 #40425c H:236 S:30 B:36 #45405c H:251 S:30 B:36 #4c405c H:266 S:30 B:36 #53405c H:281 S:30 B:36 #5a405c H:296 S:30 B:36 #5c4057 H:311 S:30 B:36 #5c4050 H:326 S:30 B:36 #5c4049 H:341 S:30 B:36

#53405cの配色パターン