#46e8db

Hexadecimal Color Code

R:70 G:232 B:219

H:175 S:70 B:91

L*:84.03 a*:-43.89 b*:-5.75

C:57% M:0% Y:29% K:0%

明るい青緑系の色

色相 #e84646 H:360 S:70 B:91 #e84661 H:350 S:70 B:91 #e8467c H:340 S:70 B:91 #e84697 H:330 S:70 B:91 #e846b2 H:320 S:70 B:91 #e846cd H:310 S:70 B:91 #e846e8 H:300 S:70 B:91 #cd46e8 H:290 S:70 B:91 #b246e8 H:280 S:70 B:91 #9746e8 H:270 S:70 B:91 #7c46e8 H:260 S:70 B:91 #6146e8 H:250 S:70 B:91 #4646e8 H:240 S:70 B:91 #4661e8 H:230 S:70 B:91 #467ce8 H:220 S:70 B:91 #4697e8 H:210 S:70 B:91 #46b2e8 H:200 S:70 B:91 #46cde8 H:190 S:70 B:91 #46e8e8 H:180 S:70 B:91 #46e8cd H:170 S:70 B:91 #46e8b2 H:160 S:70 B:91 #46e897 H:150 S:70 B:91 #46e87c H:140 S:70 B:91 #46e861 H:130 S:70 B:91 #46e846 H:120 S:70 B:91 #61e846 H:110 S:70 B:91 #7ce846 H:100 S:70 B:91 #97e846 H:90 S:70 B:91 #b2e846 H:80 S:70 B:91 #cde846 H:70 S:70 B:91 #e8e846 H:60 S:70 B:91 #e8cd46 H:50 S:70 B:91 #e8b246 H:40 S:70 B:91 #e89746 H:30 S:70 B:91 #e87c46 H:20 S:70 B:91 #e86146 H:10 S:70 B:91 #e84646 H:0 S:70 B:91
明度 #4dfff0 H:175 S:70 B:100 #45e6d8 H:175 S:70 B:90 #3dccc0 H:175 S:70 B:80 #36b3a8 H:175 S:70 B:70 #2e9990 H:175 S:70 B:60 #268078 H:175 S:70 B:50 #1f6660 H:175 S:70 B:40 #174d48 H:175 S:70 B:30 #0f3330 H:175 S:70 B:20 #081a18 H:175 S:70 B:10 #000000 H:175 S:70 B:0
彩度 #00e8d5 H:175 S:100 B:91 #17e8d7 H:175 S:90 B:91 #2ee8d9 H:175 S:80 B:91 #46e8db H:175 S:70 B:91 #5de8dc H:175 S:60 B:91 #74e8de H:175 S:50 B:91 #8be8e0 H:175 S:40 B:91 #a2e8e2 H:175 S:30 B:91 #bae8e4 H:175 S:20 B:91 #d1e8e6 H:175 S:10 B:91 #e8e8e8 H:175 S:0 B:91
補色 #e846a4 H:325 S:70 B:91 #e84653 H:355 S:70 B:91 #e88946 H:25 S:70 B:91
類似色 #53e846 H:115 S:70 B:91 #46e861 H:130 S:70 B:91 #46e889 H:145 S:70 B:91 #46e8b2 H:160 S:70 B:91 #46e8db H:175 S:70 B:91 #46cde8 H:190 S:70 B:91 #46a4e8 H:205 S:70 B:91 #467ce8 H:220 S:70 B:91 #4653e8 H:235 S:70 B:91

#46e8dbの配色パターン