#2e1266

Hexadecimal Color Code

R:46 G:18 B:102

H:260 S:82 B:40

L*:15.34 a*:34.97 b*:-43.8

C:95% M:100% Y:55% K:5%

あざやかな紫系の色

色相 #661212 H:360 S:82 B:40 #661220 H:350 S:82 B:40 #66122e H:340 S:82 B:40 #66123c H:330 S:82 B:40 #66124a H:320 S:82 B:40 #661258 H:310 S:82 B:40 #661266 H:300 S:82 B:40 #581266 H:290 S:82 B:40 #4a1266 H:280 S:82 B:40 #3c1266 H:270 S:82 B:40 #2e1266 H:260 S:82 B:40 #201266 H:250 S:82 B:40 #121266 H:240 S:82 B:40 #122066 H:230 S:82 B:40 #122e66 H:220 S:82 B:40 #123c66 H:210 S:82 B:40 #124a66 H:200 S:82 B:40 #125866 H:190 S:82 B:40 #126666 H:180 S:82 B:40 #126658 H:170 S:82 B:40 #12664a H:160 S:82 B:40 #12663c H:150 S:82 B:40 #12662e H:140 S:82 B:40 #126620 H:130 S:82 B:40 #126612 H:120 S:82 B:40 #206612 H:110 S:82 B:40 #2e6612 H:100 S:82 B:40 #3c6612 H:90 S:82 B:40 #4a6612 H:80 S:82 B:40 #586612 H:70 S:82 B:40 #666612 H:60 S:82 B:40 #665812 H:50 S:82 B:40 #664a12 H:40 S:82 B:40 #663c12 H:30 S:82 B:40 #662e12 H:20 S:82 B:40 #662012 H:10 S:82 B:40 #661212 H:0 S:82 B:40
明度 #742eff H:260 S:82 B:100 #6829e6 H:260 S:82 B:90 #5c25cc H:260 S:82 B:80 #5120b3 H:260 S:82 B:70 #451c99 H:260 S:82 B:60 #3a1780 H:260 S:82 B:50 #2e1266 H:260 S:82 B:40 #230e4d H:260 S:82 B:30 #170933 H:260 S:82 B:20 #0c051a H:260 S:82 B:10 #000000 H:260 S:82 B:0
彩度 #220066 H:260 S:100 B:40 #290a66 H:260 S:90 B:40 #301466 H:260 S:80 B:40 #361f66 H:260 S:70 B:40 #3d2966 H:260 S:60 B:40 #443366 H:260 S:50 B:40 #4b3d66 H:260 S:40 B:40 #524766 H:260 S:30 B:40 #585266 H:260 S:20 B:40 #5f5c66 H:260 S:10 B:40 #666666 H:260 S:0 B:40
補色 #665812 H:50 S:82 B:40 #4a6612 H:80 S:82 B:40 #206612 H:110 S:82 B:40
類似色 #124a66 H:200 S:82 B:40 #123566 H:215 S:82 B:40 #122066 H:230 S:82 B:40 #191266 H:245 S:82 B:40 #2e1266 H:260 S:82 B:40 #431266 H:275 S:82 B:40 #581266 H:290 S:82 B:40 #66125f H:305 S:82 B:40 #66124a H:320 S:82 B:40

#2e1266の配色パターン