#1c051c

Hexadecimal Color Code

R:28 G:5 B:28

H:300 S:82 B:11

L*:3.96 a*:13.32 b*:-9.37

C:86% M:97% Y:72% K:66%

あざやかな紫系の色

色相 #1c0505 H:360 S:82 B:11 #1c0509 H:350 S:82 B:11 #1c050d H:340 S:82 B:11 #1c0511 H:330 S:82 B:11 #1c0514 H:320 S:82 B:11 #1c0518 H:310 S:82 B:11 #1c051c H:300 S:82 B:11 #18051c H:290 S:82 B:11 #14051c H:280 S:82 B:11 #11051c H:270 S:82 B:11 #0d051c H:260 S:82 B:11 #09051c H:250 S:82 B:11 #05051c H:240 S:82 B:11 #05091c H:230 S:82 B:11 #050d1c H:220 S:82 B:11 #05111c H:210 S:82 B:11 #05141c H:200 S:82 B:11 #05181c H:190 S:82 B:11 #051c1c H:180 S:82 B:11 #051c18 H:170 S:82 B:11 #051c14 H:160 S:82 B:11 #051c11 H:150 S:82 B:11 #051c0d H:140 S:82 B:11 #051c09 H:130 S:82 B:11 #051c05 H:120 S:82 B:11 #091c05 H:110 S:82 B:11 #0d1c05 H:100 S:82 B:11 #111c05 H:90 S:82 B:11 #141c05 H:80 S:82 B:11 #181c05 H:70 S:82 B:11 #1c1c05 H:60 S:82 B:11 #1c1805 H:50 S:82 B:11 #1c1405 H:40 S:82 B:11 #1c1105 H:30 S:82 B:11 #1c0d05 H:20 S:82 B:11 #1c0905 H:10 S:82 B:11 #1c0505 H:0 S:82 B:11
明度 #ff2eff H:300 S:82 B:100 #e629e6 H:300 S:82 B:90 #cc25cc H:300 S:82 B:80 #b320b3 H:300 S:82 B:70 #991c99 H:300 S:82 B:60 #801780 H:300 S:82 B:50 #661266 H:300 S:82 B:40 #4d0e4d H:300 S:82 B:30 #330933 H:300 S:82 B:20 #1a051a H:300 S:82 B:10 #000000 H:300 S:82 B:0
彩度 #1c001c H:300 S:100 B:11 #1c031c H:300 S:90 B:11 #1c061c H:300 S:80 B:11 #1c081c H:300 S:70 B:11 #1c0b1c H:300 S:60 B:11 #1c0e1c H:300 S:50 B:11 #1c111c H:300 S:40 B:11 #1c141c H:300 S:30 B:11 #1c161c H:300 S:20 B:11 #1c191c H:300 S:10 B:11 #1c1c1c H:300 S:0 B:11
補色 #111c05 H:90 S:82 B:11 #051c05 H:120 S:82 B:11 #051c11 H:150 S:82 B:11
類似色 #05051c H:240 S:82 B:11 #0b051c H:255 S:82 B:11 #11051c H:270 S:82 B:11 #16051c H:285 S:82 B:11 #1c051c H:300 S:82 B:11 #1c0516 H:315 S:82 B:11 #1c0511 H:330 S:82 B:11 #1c050b H:345 S:82 B:11 #1c0505 H:360 S:82 B:11

#1c051cの配色パターン