#12b046

Hexadecimal Color Code

R:18 G:176 B:70

H:140 S:90 B:69

L*:63.02 a*:-59.58 b*:43.08

C:76% M:5% Y:93% K:0%

あざやかな緑系の色

色相 #b01212 H:360 S:90 B:69 #b0122c H:350 S:90 B:69 #b01246 H:340 S:90 B:69 #b01261 H:330 S:90 B:69 #b0127b H:320 S:90 B:69 #b01296 H:310 S:90 B:69 #b012b0 H:300 S:90 B:69 #9612b0 H:290 S:90 B:69 #7b12b0 H:280 S:90 B:69 #6112b0 H:270 S:90 B:69 #4612b0 H:260 S:90 B:69 #2c12b0 H:250 S:90 B:69 #1212b0 H:240 S:90 B:69 #122cb0 H:230 S:90 B:69 #1246b0 H:220 S:90 B:69 #1261b0 H:210 S:90 B:69 #127bb0 H:200 S:90 B:69 #1296b0 H:190 S:90 B:69 #12b0b0 H:180 S:90 B:69 #12b096 H:170 S:90 B:69 #12b07b H:160 S:90 B:69 #12b061 H:150 S:90 B:69 #12b046 H:140 S:90 B:69 #12b02c H:130 S:90 B:69 #12b012 H:120 S:90 B:69 #2cb012 H:110 S:90 B:69 #46b012 H:100 S:90 B:69 #61b012 H:90 S:90 B:69 #7bb012 H:80 S:90 B:69 #96b012 H:70 S:90 B:69 #b0b012 H:60 S:90 B:69 #b09612 H:50 S:90 B:69 #b07b12 H:40 S:90 B:69 #b06112 H:30 S:90 B:69 #b04612 H:20 S:90 B:69 #b02c12 H:10 S:90 B:69 #b01212 H:0 S:90 B:69
明度 #1aff66 H:140 S:90 B:100 #17e65c H:140 S:90 B:90 #14cc52 H:140 S:90 B:80 #12b347 H:140 S:90 B:70 #0f993d H:140 S:90 B:60 #0d8033 H:140 S:90 B:50 #0a6629 H:140 S:90 B:40 #084d1f H:140 S:90 B:30 #053314 H:140 S:90 B:20 #031a0a H:140 S:90 B:10 #000000 H:140 S:90 B:0
彩度 #00b03b H:140 S:100 B:69 #12b046 H:140 S:90 B:69 #23b052 H:140 S:80 B:69 #35b05e H:140 S:70 B:69 #46b06a H:140 S:60 B:69 #58b075 H:140 S:50 B:69 #6ab081 H:140 S:40 B:69 #7bb08d H:140 S:30 B:69 #8db098 H:140 S:20 B:69 #9eb0a4 H:140 S:10 B:69 #b0b0b0 H:140 S:0 B:69
補色 #9612b0 H:290 S:90 B:69 #b0127b H:320 S:90 B:69 #b0122c H:350 S:90 B:69
類似色 #7bb012 H:80 S:90 B:69 #54b012 H:95 S:90 B:69 #2cb012 H:110 S:90 B:69 #12b01f H:125 S:90 B:69 #12b046 H:140 S:90 B:69 #12b06e H:155 S:90 B:69 #12b096 H:170 S:90 B:69 #12a3b0 H:185 S:90 B:69 #127bb0 H:200 S:90 B:69

#12b046の配色パターン