snow

#fffafa

HTML Color Name

R:255 G:250 B:250

H:360 S:2 B:100

L*:98.64 a*:1.66 b*:0.59

C:0% M:4% Y:2% K:0%

赤系の色

色相 #fffafa H:360 S:2 B:100 #fffafb H:350 S:2 B:100 #fffafc H:340 S:2 B:100 #fffafc H:330 S:2 B:100 #fffafd H:320 S:2 B:100 #fffafe H:310 S:2 B:100 #fffaff H:300 S:2 B:100 #fefaff H:290 S:2 B:100 #fdfaff H:280 S:2 B:100 #fcfaff H:270 S:2 B:100 #fcfaff H:260 S:2 B:100 #fbfaff H:250 S:2 B:100 #fafaff H:240 S:2 B:100 #fafbff H:230 S:2 B:100 #fafcff H:220 S:2 B:100 #fafcff H:210 S:2 B:100 #fafdff H:200 S:2 B:100 #fafeff H:190 S:2 B:100 #faffff H:180 S:2 B:100 #fafffe H:170 S:2 B:100 #fafffd H:160 S:2 B:100 #fafffc H:150 S:2 B:100 #fafffc H:140 S:2 B:100 #fafffb H:130 S:2 B:100 #fafffa H:120 S:2 B:100 #fbfffa H:110 S:2 B:100 #fcfffa H:100 S:2 B:100 #fcfffa H:90 S:2 B:100 #fdfffa H:80 S:2 B:100 #fefffa H:70 S:2 B:100 #fffffa H:60 S:2 B:100 #fffefa H:50 S:2 B:100 #fffdfa H:40 S:2 B:100 #fffcfa H:30 S:2 B:100 #fffcfa H:20 S:2 B:100 #fffbfa H:10 S:2 B:100 #fffafa H:0 S:2 B:100
明度 #fffafa H:360 S:2 B:100 #e6e1e1 H:360 S:2 B:90 #ccc8c8 H:360 S:2 B:80 #b3afaf H:360 S:2 B:70 #999696 H:360 S:2 B:60 #807d7d H:360 S:2 B:50 #666464 H:360 S:2 B:40 #4d4b4b H:360 S:2 B:30 #333232 H:360 S:2 B:20 #1a1919 H:360 S:2 B:10 #000000 H:360 S:2 B:0
彩度 #ff0000 H:360 S:100 B:100 #ff1a1a H:360 S:90 B:100 #ff3333 H:360 S:80 B:100 #ff4d4d H:360 S:70 B:100 #ff6666 H:360 S:60 B:100 #ff8080 H:360 S:50 B:100 #ff9999 H:360 S:40 B:100 #ffb3b3 H:360 S:30 B:100 #ffcccc H:360 S:20 B:100 #ffe6e6 H:360 S:10 B:100 #ffffff H:360 S:0 B:100
補色 #fafffc H:150 S:2 B:100 #faffff H:180 S:2 B:100 #fafcff H:210 S:2 B:100
類似色 #fffaff H:300 S:2 B:100 #fffafe H:315 S:2 B:100 #fffafc H:330 S:2 B:100 #fffafb H:345 S:2 B:100 #fffafa H:360 S:2 B:100 #fffbfa H:15 S:2 B:100 #fffcfa H:30 S:2 B:100 #fffefa H:45 S:2 B:100 #fffffa H:60 S:2 B:100

snowの配色パターン