#00b377

Hexadecimal Color Code

R:0 G:179 B:119

H:160 S:100 B:70

L*:64.61 a*:-52.86 b*:20.05

C:75% M:5% Y:69% K:0%

あざやかな緑系の色

色相 #b30000 H:360 S:100 B:70 #b3001e H:350 S:100 B:70 #b3003c H:340 S:100 B:70 #b30059 H:330 S:100 B:70 #b30077 H:320 S:100 B:70 #b30095 H:310 S:100 B:70 #b300b3 H:300 S:100 B:70 #9500b3 H:290 S:100 B:70 #7700b3 H:280 S:100 B:70 #5900b3 H:270 S:100 B:70 #3c00b3 H:260 S:100 B:70 #1e00b3 H:250 S:100 B:70 #0000b3 H:240 S:100 B:70 #001eb3 H:230 S:100 B:70 #003cb3 H:220 S:100 B:70 #0059b3 H:210 S:100 B:70 #0077b3 H:200 S:100 B:70 #0095b3 H:190 S:100 B:70 #00b3b3 H:180 S:100 B:70 #00b395 H:170 S:100 B:70 #00b377 H:160 S:100 B:70 #00b359 H:150 S:100 B:70 #00b33c H:140 S:100 B:70 #00b31e H:130 S:100 B:70 #00b300 H:120 S:100 B:70 #1eb300 H:110 S:100 B:70 #3cb300 H:100 S:100 B:70 #59b300 H:90 S:100 B:70 #77b300 H:80 S:100 B:70 #95b300 H:70 S:100 B:70 #b3b300 H:60 S:100 B:70 #b39500 H:50 S:100 B:70 #b37700 H:40 S:100 B:70 #b35900 H:30 S:100 B:70 #b33c00 H:20 S:100 B:70 #b31e00 H:10 S:100 B:70 #b30000 H:0 S:100 B:70
明度 #00ffaa H:160 S:100 B:100 #00e699 H:160 S:100 B:90 #00cc88 H:160 S:100 B:80 #00b377 H:160 S:100 B:70 #009966 H:160 S:100 B:60 #008055 H:160 S:100 B:50 #006644 H:160 S:100 B:40 #004d33 H:160 S:100 B:30 #003322 H:160 S:100 B:20 #001a11 H:160 S:100 B:10 #000000 H:160 S:100 B:0
彩度 #00b377 H:160 S:100 B:70 #12b37d H:160 S:90 B:70 #24b383 H:160 S:80 B:70 #36b389 H:160 S:70 B:70 #47b38f H:160 S:60 B:70 #59b395 H:160 S:50 B:70 #6bb39b H:160 S:40 B:70 #7db3a1 H:160 S:30 B:70 #8fb3a7 H:160 S:20 B:70 #a1b3ad H:160 S:10 B:70 #b3b3b3 H:160 S:0 B:70
補色 #b30095 H:310 S:100 B:70 #b3003c H:340 S:100 B:70 #b31e00 H:10 S:100 B:70
類似色 #3cb300 H:100 S:100 B:70 #0fb300 H:115 S:100 B:70 #00b31e H:130 S:100 B:70 #00b34a H:145 S:100 B:70 #00b377 H:160 S:100 B:70 #00b3a4 H:175 S:100 B:70 #0095b3 H:190 S:100 B:70 #0068b3 H:205 S:100 B:70 #003cb3 H:220 S:100 B:70

#00b377の配色パターン