#fca48b

Hexadecimal Color Code

R:252 G:164 B:139

H:13 S:45 B:99

L*:75.52 a*:29.8 b*:26.44

C:0% M:48% Y:41% K:0%

軽い赤系の色

色相 #fc8b8b H:360 S:45 B:99 #fc8b9e H:350 S:45 B:99 #fc8bb1 H:340 S:45 B:99 #fc8bc4 H:330 S:45 B:99 #fc8bd7 H:320 S:45 B:99 #fc8bea H:310 S:45 B:99 #fc8bfc H:300 S:45 B:99 #ea8bfc H:290 S:45 B:99 #d78bfc H:280 S:45 B:99 #c48bfc H:270 S:45 B:99 #b18bfc H:260 S:45 B:99 #9e8bfc H:250 S:45 B:99 #8b8bfc H:240 S:45 B:99 #8b9efc H:230 S:45 B:99 #8bb1fc H:220 S:45 B:99 #8bc4fc H:210 S:45 B:99 #8bd7fc H:200 S:45 B:99 #8beafc H:190 S:45 B:99 #8bfcfc H:180 S:45 B:99 #8bfcea H:170 S:45 B:99 #8bfcd7 H:160 S:45 B:99 #8bfcc4 H:150 S:45 B:99 #8bfcb1 H:140 S:45 B:99 #8bfc9e H:130 S:45 B:99 #8bfc8b H:120 S:45 B:99 #9efc8b H:110 S:45 B:99 #b1fc8b H:100 S:45 B:99 #c4fc8b H:90 S:45 B:99 #d7fc8b H:80 S:45 B:99 #eafc8b H:70 S:45 B:99 #fcfc8b H:60 S:45 B:99 #fcea8b H:50 S:45 B:99 #fcd78b H:40 S:45 B:99 #fcc48b H:30 S:45 B:99 #fcb18b H:20 S:45 B:99 #fc9e8b H:10 S:45 B:99 #fc8b8b H:0 S:45 B:99
明度 #ffa58c H:13 S:45 B:100 #e6957e H:13 S:45 B:90 #cc8470 H:13 S:45 B:80 #b37462 H:13 S:45 B:70 #996354 H:13 S:45 B:60 #805346 H:13 S:45 B:50 #664238 H:13 S:45 B:40 #4d322a H:13 S:45 B:30 #33211c H:13 S:45 B:20 #1a110e H:13 S:45 B:10 #000000 H:13 S:45 B:0
彩度 #fc3700 H:13 S:100 B:99 #fc4a19 H:13 S:90 B:99 #fc5e32 H:13 S:80 B:99 #fc724c H:13 S:70 B:99 #fc8665 H:13 S:60 B:99 #fc9a7e H:13 S:50 B:99 #fcad97 H:13 S:40 B:99 #fcc1b1 H:13 S:30 B:99 #fcd5ca H:13 S:20 B:99 #fce9e3 H:13 S:10 B:99 #fcfcfc H:13 S:0 B:99
補色 #8bfcdc H:163 S:45 B:99 #8be4fc H:193 S:45 B:99 #8babfc H:223 S:45 B:99
類似色 #fce48b H:47 S:45 B:99 #fcc78b H:32 S:45 B:99 #fcab8b H:17 S:45 B:99 #fc8f8b H:2 S:45 B:99 #fca38b H:13 S:45 B:99 #fcc08b H:28 S:45 B:99 #fcdc8b H:43 S:45 B:99 #fcf98b H:58 S:45 B:99 #e4fc8b H:73 S:45 B:99

#fca48bの配色パターン