#e1cbee

Hexadecimal Color Code

R:225 G:203 B:238

H:278 S:15 B:93

L*:84.42 a*:13.95 b*:-14.42

C:14% M:25% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #edcaca H:360 S:15 B:93 #edcad0 H:350 S:15 B:93 #edcad5 H:340 S:15 B:93 #edcadb H:330 S:15 B:93 #edcae1 H:320 S:15 B:93 #edcae7 H:310 S:15 B:93 #edcaed H:300 S:15 B:93 #e7caed H:290 S:15 B:93 #e1caed H:280 S:15 B:93 #dbcaed H:270 S:15 B:93 #d5caed H:260 S:15 B:93 #d0caed H:250 S:15 B:93 #cacaed H:240 S:15 B:93 #cad0ed H:230 S:15 B:93 #cad5ed H:220 S:15 B:93 #cadbed H:210 S:15 B:93 #cae1ed H:200 S:15 B:93 #cae7ed H:190 S:15 B:93 #caeded H:180 S:15 B:93 #caede7 H:170 S:15 B:93 #caede1 H:160 S:15 B:93 #caeddb H:150 S:15 B:93 #caedd5 H:140 S:15 B:93 #caedd0 H:130 S:15 B:93 #caedca H:120 S:15 B:93 #d0edca H:110 S:15 B:93 #d5edca H:100 S:15 B:93 #dbedca H:90 S:15 B:93 #e1edca H:80 S:15 B:93 #e7edca H:70 S:15 B:93 #ededca H:60 S:15 B:93 #ede7ca H:50 S:15 B:93 #ede1ca H:40 S:15 B:93 #eddbca H:30 S:15 B:93 #edd5ca H:20 S:15 B:93 #edd0ca H:10 S:15 B:93 #edcaca H:0 S:15 B:93
明度 #f1d9ff H:278 S:15 B:100 #d9c3e6 H:278 S:15 B:90 #c1adcc H:278 S:15 B:80 #a998b3 H:278 S:15 B:70 #918299 H:278 S:15 B:60 #786c80 H:278 S:15 B:50 #605766 H:278 S:15 B:40 #48414d H:278 S:15 B:30 #302b33 H:278 S:15 B:20 #18161a H:278 S:15 B:10 #000000 H:278 S:15 B:0
彩度 #9600ed H:278 S:100 B:93 #9f18ed H:278 S:90 B:93 #a82fed H:278 S:80 B:93 #b047ed H:278 S:70 B:93 #b95fed H:278 S:60 B:93 #c277ed H:278 S:50 B:93 #ca8eed H:278 S:40 B:93 #d3a6ed H:278 S:30 B:93 #dcbeed H:278 S:20 B:93 #e4d5ed H:278 S:10 B:93 #ededed H:278 S:0 B:93
補色 #e8edca H:68 S:15 B:93 #d7edca H:98 S:15 B:93 #caedce H:128 S:15 B:93
類似色 #cad7ed H:218 S:15 B:93 #caceed H:233 S:15 B:93 #cecaed H:248 S:15 B:93 #d7caed H:263 S:15 B:93 #e0caed H:278 S:15 B:93 #e9caed H:293 S:15 B:93 #edcae8 H:308 S:15 B:93 #edcae0 H:323 S:15 B:93 #edcad7 H:338 S:15 B:93

#e1cbeeの配色パターン