#debae7

Hexadecimal Color Code

R:222 G:186 B:231

H:288 S:19 B:91

L*:79.85 a*:20.72 b*:-17.58

C:17% M:33% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #e8bcbc H:360 S:19 B:91 #e8bcc3 H:350 S:19 B:91 #e8bccb H:340 S:19 B:91 #e8bcd2 H:330 S:19 B:91 #e8bcd9 H:320 S:19 B:91 #e8bce1 H:310 S:19 B:91 #e8bce8 H:300 S:19 B:91 #e1bce8 H:290 S:19 B:91 #d9bce8 H:280 S:19 B:91 #d2bce8 H:270 S:19 B:91 #cbbce8 H:260 S:19 B:91 #c3bce8 H:250 S:19 B:91 #bcbce8 H:240 S:19 B:91 #bcc3e8 H:230 S:19 B:91 #bccbe8 H:220 S:19 B:91 #bcd2e8 H:210 S:19 B:91 #bcd9e8 H:200 S:19 B:91 #bce1e8 H:190 S:19 B:91 #bce8e8 H:180 S:19 B:91 #bce8e1 H:170 S:19 B:91 #bce8d9 H:160 S:19 B:91 #bce8d2 H:150 S:19 B:91 #bce8cb H:140 S:19 B:91 #bce8c3 H:130 S:19 B:91 #bce8bc H:120 S:19 B:91 #c3e8bc H:110 S:19 B:91 #cbe8bc H:100 S:19 B:91 #d2e8bc H:90 S:19 B:91 #d9e8bc H:80 S:19 B:91 #e1e8bc H:70 S:19 B:91 #e8e8bc H:60 S:19 B:91 #e8e1bc H:50 S:19 B:91 #e8d9bc H:40 S:19 B:91 #e8d2bc H:30 S:19 B:91 #e8cbbc H:20 S:19 B:91 #e8c3bc H:10 S:19 B:91 #e8bcbc H:0 S:19 B:91
明度 #f5cfff H:288 S:19 B:100 #ddbae6 H:288 S:19 B:90 #c4a5cc H:288 S:19 B:80 #ac91b3 H:288 S:19 B:70 #937c99 H:288 S:19 B:60 #7b6780 H:288 S:19 B:50 #625366 H:288 S:19 B:40 #4a3e4d H:288 S:19 B:30 #312933 H:288 S:19 B:20 #19151a H:288 S:19 B:10 #000000 H:288 S:19 B:0
彩度 #ba00e8 H:288 S:100 B:91 #be17e8 H:288 S:90 B:91 #c32ee8 H:288 S:80 B:91 #c846e8 H:288 S:70 B:91 #cc5de8 H:288 S:60 B:91 #d174e8 H:288 S:50 B:91 #d58be8 H:288 S:40 B:91 #daa2e8 H:288 S:30 B:91 #dfbae8 H:288 S:20 B:91 #e3d1e8 H:288 S:10 B:91 #e8e8e8 H:288 S:0 B:91
補色 #dbe8bc H:78 S:19 B:91 #c5e8bc H:108 S:19 B:91 #bce8c9 H:138 S:19 B:91
類似色 #bcc5e8 H:228 S:19 B:91 #bebce8 H:243 S:19 B:91 #c9bce8 H:258 S:19 B:91 #d4bce8 H:273 S:19 B:91 #dfbce8 H:288 S:19 B:91 #e8bce6 H:303 S:19 B:91 #e8bcdb H:318 S:19 B:91 #e8bcd0 H:333 S:19 B:91 #e8bcc5 H:348 S:19 B:91

#debae7の配色パターン