#dcc2de

Hexadecimal Color Code

R:220 G:194 B:222

H:296 S:13 B:87

L*:81.33 a*:14.07 b*:-10.54

C:16% M:29% Y:2% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #dec1c1 H:360 S:13 B:87 #dec1c6 H:350 S:13 B:87 #dec1cb H:340 S:13 B:87 #dec1cf H:330 S:13 B:87 #dec1d4 H:320 S:13 B:87 #dec1d9 H:310 S:13 B:87 #dec1de H:300 S:13 B:87 #d9c1de H:290 S:13 B:87 #d4c1de H:280 S:13 B:87 #cfc1de H:270 S:13 B:87 #cbc1de H:260 S:13 B:87 #c6c1de H:250 S:13 B:87 #c1c1de H:240 S:13 B:87 #c1c6de H:230 S:13 B:87 #c1cbde H:220 S:13 B:87 #c1cfde H:210 S:13 B:87 #c1d4de H:200 S:13 B:87 #c1d9de H:190 S:13 B:87 #c1dede H:180 S:13 B:87 #c1ded9 H:170 S:13 B:87 #c1ded4 H:160 S:13 B:87 #c1decf H:150 S:13 B:87 #c1decb H:140 S:13 B:87 #c1dec6 H:130 S:13 B:87 #c1dec1 H:120 S:13 B:87 #c6dec1 H:110 S:13 B:87 #cbdec1 H:100 S:13 B:87 #cfdec1 H:90 S:13 B:87 #d4dec1 H:80 S:13 B:87 #d9dec1 H:70 S:13 B:87 #dedec1 H:60 S:13 B:87 #ded9c1 H:50 S:13 B:87 #ded4c1 H:40 S:13 B:87 #decfc1 H:30 S:13 B:87 #decbc1 H:20 S:13 B:87 #dec6c1 H:10 S:13 B:87 #dec1c1 H:0 S:13 B:87
明度 #fddeff H:296 S:13 B:100 #e4c8e6 H:296 S:13 B:90 #cab1cc H:296 S:13 B:80 #b19bb3 H:296 S:13 B:70 #988599 H:296 S:13 B:60 #7e6f80 H:296 S:13 B:50 #655966 H:296 S:13 B:40 #4c434d H:296 S:13 B:30 #332c33 H:296 S:13 B:20 #19161a H:296 S:13 B:10 #000000 H:296 S:13 B:0
彩度 #cf00de H:296 S:100 B:87 #d116de H:296 S:90 B:87 #d22cde H:296 S:80 B:87 #d343de H:296 S:70 B:87 #d559de H:296 S:60 B:87 #d66fde H:296 S:50 B:87 #d885de H:296 S:40 B:87 #d99bde H:296 S:30 B:87 #dbb1de H:296 S:20 B:87 #dcc8de H:296 S:10 B:87 #dedede H:296 S:0 B:87
補色 #d1dec1 H:86 S:13 B:87 #c3dec1 H:116 S:13 B:87 #c1dece H:146 S:13 B:87
類似色 #c1c3de H:236 S:13 B:87 #c6c1de H:251 S:13 B:87 #cec1de H:266 S:13 B:87 #d5c1de H:281 S:13 B:87 #dcc1de H:296 S:13 B:87 #dec1d9 H:311 S:13 B:87 #dec1d1 H:326 S:13 B:87 #dec1ca H:341 S:13 B:87 #dec1c3 H:356 S:13 B:87

#dcc2deの配色パターン