#d5b4df

Hexadecimal Color Code

R:213 G:180 B:223

H:286 S:19 B:87

L*:77.35 a*:19.47 b*:-17.11

C:20% M:35% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #deb4b4 H:360 S:19 B:87 #deb4bb H:350 S:19 B:87 #deb4c2 H:340 S:19 B:87 #deb4c9 H:330 S:19 B:87 #deb4d0 H:320 S:19 B:87 #deb4d7 H:310 S:19 B:87 #deb4de H:300 S:19 B:87 #d7b4de H:290 S:19 B:87 #d0b4de H:280 S:19 B:87 #c9b4de H:270 S:19 B:87 #c2b4de H:260 S:19 B:87 #bbb4de H:250 S:19 B:87 #b4b4de H:240 S:19 B:87 #b4bbde H:230 S:19 B:87 #b4c2de H:220 S:19 B:87 #b4c9de H:210 S:19 B:87 #b4d0de H:200 S:19 B:87 #b4d7de H:190 S:19 B:87 #b4dede H:180 S:19 B:87 #b4ded7 H:170 S:19 B:87 #b4ded0 H:160 S:19 B:87 #b4dec9 H:150 S:19 B:87 #b4dec2 H:140 S:19 B:87 #b4debb H:130 S:19 B:87 #b4deb4 H:120 S:19 B:87 #bbdeb4 H:110 S:19 B:87 #c2deb4 H:100 S:19 B:87 #c9deb4 H:90 S:19 B:87 #d0deb4 H:80 S:19 B:87 #d7deb4 H:70 S:19 B:87 #dedeb4 H:60 S:19 B:87 #ded7b4 H:50 S:19 B:87 #ded0b4 H:40 S:19 B:87 #dec9b4 H:30 S:19 B:87 #dec2b4 H:20 S:19 B:87 #debbb4 H:10 S:19 B:87 #deb4b4 H:0 S:19 B:87
明度 #f4cfff H:286 S:19 B:100 #dbbae6 H:286 S:19 B:90 #c3a5cc H:286 S:19 B:80 #ab91b3 H:286 S:19 B:70 #927c99 H:286 S:19 B:60 #7a6780 H:286 S:19 B:50 #615366 H:286 S:19 B:40 #493e4d H:286 S:19 B:30 #312933 H:286 S:19 B:20 #18151a H:286 S:19 B:10 #000000 H:286 S:19 B:0
彩度 #aa00de H:286 S:100 B:87 #af16de H:286 S:90 B:87 #b42cde H:286 S:80 B:87 #ba43de H:286 S:70 B:87 #bf59de H:286 S:60 B:87 #c46fde H:286 S:50 B:87 #c985de H:286 S:40 B:87 #ce9bde H:286 S:30 B:87 #d3b1de H:286 S:20 B:87 #d9c8de H:286 S:10 B:87 #dedede H:286 S:0 B:87
補色 #d3deb4 H:76 S:19 B:87 #bedeb4 H:106 S:19 B:87 #b4debf H:136 S:19 B:87
類似色 #b4bede H:226 S:19 B:87 #b4b4de H:241 S:19 B:87 #bfb4de H:256 S:19 B:87 #c9b4de H:271 S:19 B:87 #d4b4de H:286 S:19 B:87 #deb4dd H:301 S:19 B:87 #deb4d3 H:316 S:19 B:87 #deb4c8 H:331 S:19 B:87 #deb4be H:346 S:19 B:87

#d5b4dfの配色パターン