#cafde5

Hexadecimal Color Code

R:202 G:253 B:229

H:152 S:20 B:99

L*:95.35 a*:-20.79 b*:6.18

C:24% M:0% Y:20% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #fccaca H:360 S:20 B:99 #fccad2 H:350 S:20 B:99 #fccadb H:340 S:20 B:99 #fccae3 H:330 S:20 B:99 #fccaec H:320 S:20 B:99 #fccaf4 H:310 S:20 B:99 #fccafc H:300 S:20 B:99 #f4cafc H:290 S:20 B:99 #eccafc H:280 S:20 B:99 #e3cafc H:270 S:20 B:99 #dbcafc H:260 S:20 B:99 #d2cafc H:250 S:20 B:99 #cacafc H:240 S:20 B:99 #cad2fc H:230 S:20 B:99 #cadbfc H:220 S:20 B:99 #cae3fc H:210 S:20 B:99 #caecfc H:200 S:20 B:99 #caf4fc H:190 S:20 B:99 #cafcfc H:180 S:20 B:99 #cafcf4 H:170 S:20 B:99 #cafcec H:160 S:20 B:99 #cafce3 H:150 S:20 B:99 #cafcdb H:140 S:20 B:99 #cafcd2 H:130 S:20 B:99 #cafcca H:120 S:20 B:99 #d2fcca H:110 S:20 B:99 #dbfcca H:100 S:20 B:99 #e3fcca H:90 S:20 B:99 #ecfcca H:80 S:20 B:99 #f4fcca H:70 S:20 B:99 #fcfcca H:60 S:20 B:99 #fcf4ca H:50 S:20 B:99 #fcecca H:40 S:20 B:99 #fce3ca H:30 S:20 B:99 #fcdbca H:20 S:20 B:99 #fcd2ca H:10 S:20 B:99 #fccaca H:0 S:20 B:99
明度 #ccffe7 H:152 S:20 B:100 #b8e6d0 H:152 S:20 B:90 #a3ccb9 H:152 S:20 B:80 #8fb3a2 H:152 S:20 B:70 #7a998b H:152 S:20 B:60 #668074 H:152 S:20 B:50 #52665c H:152 S:20 B:40 #3d4d45 H:152 S:20 B:30 #29332e H:152 S:20 B:20 #141a17 H:152 S:20 B:10 #000000 H:152 S:20 B:0
彩度 #00fc87 H:152 S:100 B:99 #19fc92 H:152 S:90 B:99 #32fc9e H:152 S:80 B:99 #4cfcaa H:152 S:70 B:99 #65fcb6 H:152 S:60 B:99 #7efcc2 H:152 S:50 B:99 #97fccd H:152 S:40 B:99 #b1fcd9 H:152 S:30 B:99 #cafce5 H:152 S:20 B:99 #e3fcf1 H:152 S:10 B:99 #fcfcfc H:152 S:0 B:99
補色 #fccafb H:302 S:20 B:99 #fccae2 H:332 S:20 B:99 #fcccca H:2 S:20 B:99
類似色 #e2fcca H:92 S:20 B:99 #d5fcca H:107 S:20 B:99 #cafccc H:122 S:20 B:99 #cafcd8 H:137 S:20 B:99 #cafce5 H:152 S:20 B:99 #cafcf2 H:167 S:20 B:99 #cafbfc H:182 S:20 B:99 #caeefc H:197 S:20 B:99 #cae2fc H:212 S:20 B:99

#cafde5の配色パターン