#c9dddb

Hexadecimal Color Code

R:201 G:221 B:219

H:174 S:9 B:87

L*:86.62 a*:-7.02 b*:-1.29

C:25% M:8% Y:16% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #decaca H:360 S:9 B:87 #decacd H:350 S:9 B:87 #decad1 H:340 S:9 B:87 #decad4 H:330 S:9 B:87 #decad7 H:320 S:9 B:87 #decadb H:310 S:9 B:87 #decade H:300 S:9 B:87 #dbcade H:290 S:9 B:87 #d7cade H:280 S:9 B:87 #d4cade H:270 S:9 B:87 #d1cade H:260 S:9 B:87 #cdcade H:250 S:9 B:87 #cacade H:240 S:9 B:87 #cacdde H:230 S:9 B:87 #cad1de H:220 S:9 B:87 #cad4de H:210 S:9 B:87 #cad7de H:200 S:9 B:87 #cadbde H:190 S:9 B:87 #cadede H:180 S:9 B:87 #cadedb H:170 S:9 B:87 #caded7 H:160 S:9 B:87 #caded4 H:150 S:9 B:87 #caded1 H:140 S:9 B:87 #cadecd H:130 S:9 B:87 #cadeca H:120 S:9 B:87 #cddeca H:110 S:9 B:87 #d1deca H:100 S:9 B:87 #d4deca H:90 S:9 B:87 #d7deca H:80 S:9 B:87 #dbdeca H:70 S:9 B:87 #dedeca H:60 S:9 B:87 #dedbca H:50 S:9 B:87 #ded7ca H:40 S:9 B:87 #ded4ca H:30 S:9 B:87 #ded1ca H:20 S:9 B:87 #decdca H:10 S:9 B:87 #decaca H:0 S:9 B:87
明度 #e8fffd H:174 S:9 B:100 #d1e6e3 H:174 S:9 B:90 #baccca H:174 S:9 B:80 #a2b3b1 H:174 S:9 B:70 #8b9998 H:174 S:9 B:60 #74807e H:174 S:9 B:50 #5d6665 H:174 S:9 B:40 #464d4c H:174 S:9 B:30 #2e3333 H:174 S:9 B:20 #171a19 H:174 S:9 B:10 #000000 H:174 S:9 B:0
彩度 #00dec8 H:174 S:100 B:87 #16deca H:174 S:90 B:87 #2cdecc H:174 S:80 B:87 #43dece H:174 S:70 B:87 #59ded1 H:174 S:60 B:87 #6fded3 H:174 S:50 B:87 #85ded5 H:174 S:40 B:87 #9bded7 H:174 S:30 B:87 #b1ded9 H:174 S:20 B:87 #c8dedc H:174 S:10 B:87 #dedede H:174 S:0 B:87
補色 #decad6 H:324 S:9 B:87 #decacc H:354 S:9 B:87 #ded2ca H:24 S:9 B:87
類似色 #ccdeca H:114 S:9 B:87 #cadecd H:129 S:9 B:87 #caded2 H:144 S:9 B:87 #caded7 H:159 S:9 B:87 #cadedc H:174 S:9 B:87 #cadbde H:189 S:9 B:87 #cad6de H:204 S:9 B:87 #cad1de H:219 S:9 B:87 #caccde H:234 S:9 B:87

#c9dddbの配色パターン