#bce6e2

Hexadecimal Color Code

R:188 G:230 B:226

H:174 S:18 B:90

L*:88.33 a*:-14.34 b*:-2.56

C:31% M:0% Y:17% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #e6bcbc H:360 S:18 B:90 #e6bcc3 H:350 S:18 B:90 #e6bcca H:340 S:18 B:90 #e6bcd1 H:330 S:18 B:90 #e6bcd8 H:320 S:18 B:90 #e6bcdf H:310 S:18 B:90 #e6bce6 H:300 S:18 B:90 #dfbce6 H:290 S:18 B:90 #d8bce6 H:280 S:18 B:90 #d1bce6 H:270 S:18 B:90 #cabce6 H:260 S:18 B:90 #c3bce6 H:250 S:18 B:90 #bcbce6 H:240 S:18 B:90 #bcc3e6 H:230 S:18 B:90 #bccae6 H:220 S:18 B:90 #bcd1e6 H:210 S:18 B:90 #bcd8e6 H:200 S:18 B:90 #bcdfe6 H:190 S:18 B:90 #bce6e6 H:180 S:18 B:90 #bce6df H:170 S:18 B:90 #bce6d8 H:160 S:18 B:90 #bce6d1 H:150 S:18 B:90 #bce6ca H:140 S:18 B:90 #bce6c3 H:130 S:18 B:90 #bce6bc H:120 S:18 B:90 #c3e6bc H:110 S:18 B:90 #cae6bc H:100 S:18 B:90 #d1e6bc H:90 S:18 B:90 #d8e6bc H:80 S:18 B:90 #dfe6bc H:70 S:18 B:90 #e6e6bc H:60 S:18 B:90 #e6dfbc H:50 S:18 B:90 #e6d8bc H:40 S:18 B:90 #e6d1bc H:30 S:18 B:90 #e6cabc H:20 S:18 B:90 #e6c3bc H:10 S:18 B:90 #e6bcbc H:0 S:18 B:90
明度 #d1fffa H:174 S:18 B:100 #bce6e1 H:174 S:18 B:90 #a7ccc8 H:174 S:18 B:80 #92b3af H:174 S:18 B:70 #7d9996 H:174 S:18 B:60 #69807d H:174 S:18 B:50 #546664 H:174 S:18 B:40 #3f4d4b H:174 S:18 B:30 #2a3332 H:174 S:18 B:20 #151a19 H:174 S:18 B:10 #000000 H:174 S:18 B:0
彩度 #00e6cf H:174 S:100 B:90 #17e6d1 H:174 S:90 B:90 #2ee6d3 H:174 S:80 B:90 #45e6d5 H:174 S:70 B:90 #5ce6d8 H:174 S:60 B:90 #73e6da H:174 S:50 B:90 #8ae6dc H:174 S:40 B:90 #a1e6df H:174 S:30 B:90 #b8e6e1 H:174 S:20 B:90 #cfe6e3 H:174 S:10 B:90 #e6e6e6 H:174 S:0 B:90
補色 #e6bcd5 H:324 S:18 B:90 #e6bcc0 H:354 S:18 B:90 #e6cdbc H:24 S:18 B:90
類似色 #c0e6bc H:114 S:18 B:90 #bce6c2 H:129 S:18 B:90 #bce6cd H:144 S:18 B:90 #bce6d7 H:159 S:18 B:90 #bce6e1 H:174 S:18 B:90 #bcdfe6 H:189 S:18 B:90 #bcd5e6 H:204 S:18 B:90 #bccbe6 H:219 S:18 B:90 #bcc0e6 H:234 S:18 B:90

#bce6e2の配色パターン