#bca1c0

Hexadecimal Color Code

R:188 G:161 B:192

H:292 S:16 B:75

L*:69.46 a*:15.46 b*:-12.23

C:31% M:41% Y:11% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #bfa1a1 H:360 S:16 B:75 #bfa1a6 H:350 S:16 B:75 #bfa1ab H:340 S:16 B:75 #bfa1b0 H:330 S:16 B:75 #bfa1b5 H:320 S:16 B:75 #bfa1ba H:310 S:16 B:75 #bfa1bf H:300 S:16 B:75 #baa1bf H:290 S:16 B:75 #b5a1bf H:280 S:16 B:75 #b0a1bf H:270 S:16 B:75 #aba1bf H:260 S:16 B:75 #a6a1bf H:250 S:16 B:75 #a1a1bf H:240 S:16 B:75 #a1a6bf H:230 S:16 B:75 #a1abbf H:220 S:16 B:75 #a1b0bf H:210 S:16 B:75 #a1b5bf H:200 S:16 B:75 #a1babf H:190 S:16 B:75 #a1bfbf H:180 S:16 B:75 #a1bfba H:170 S:16 B:75 #a1bfb5 H:160 S:16 B:75 #a1bfb0 H:150 S:16 B:75 #a1bfab H:140 S:16 B:75 #a1bfa6 H:130 S:16 B:75 #a1bfa1 H:120 S:16 B:75 #a6bfa1 H:110 S:16 B:75 #abbfa1 H:100 S:16 B:75 #b0bfa1 H:90 S:16 B:75 #b5bfa1 H:80 S:16 B:75 #babfa1 H:70 S:16 B:75 #bfbfa1 H:60 S:16 B:75 #bfbaa1 H:50 S:16 B:75 #bfb5a1 H:40 S:16 B:75 #bfb0a1 H:30 S:16 B:75 #bfaba1 H:20 S:16 B:75 #bfa6a1 H:10 S:16 B:75 #bfa1a1 H:0 S:16 B:75
明度 #fad6ff H:292 S:16 B:100 #e1c1e6 H:292 S:16 B:90 #c8abcc H:292 S:16 B:80 #af96b3 H:292 S:16 B:70 #968199 H:292 S:16 B:60 #7d6b80 H:292 S:16 B:50 #645666 H:292 S:16 B:40 #4b404d H:292 S:16 B:30 #322b33 H:292 S:16 B:20 #19151a H:292 S:16 B:10 #000000 H:292 S:16 B:0
彩度 #a600bf H:292 S:100 B:75 #a813bf H:292 S:90 B:75 #ab26bf H:292 S:80 B:75 #ad39bf H:292 S:70 B:75 #b04dbf H:292 S:60 B:75 #b360bf H:292 S:50 B:75 #b573bf H:292 S:40 B:75 #b886bf H:292 S:30 B:75 #ba99bf H:292 S:20 B:75 #bdacbf H:292 S:10 B:75 #bfbfbf H:292 S:0 B:75
補色 #b4bfa1 H:82 S:16 B:75 #a5bfa1 H:112 S:16 B:75 #a1bfac H:142 S:16 B:75
類似色 #a1a5bf H:232 S:16 B:75 #a4a1bf H:247 S:16 B:75 #aca1bf H:262 S:16 B:75 #b4a1bf H:277 S:16 B:75 #bba1bf H:292 S:16 B:75 #bfa1bc H:307 S:16 B:75 #bfa1b4 H:322 S:16 B:75 #bfa1ac H:337 S:16 B:75 #bfa1a5 H:352 S:16 B:75

#bca1c0の配色パターン