#5afadb

Hexadecimal Color Code

R:90 G:250 B:219

H:168 S:64 B:98

L*:89.69 a*:-48.81 b*:2.59

C:52% M:0% Y:31% K:0%

明るい青緑系の色

色相 #fa5a5a H:360 S:64 B:98 #fa5a75 H:350 S:64 B:98 #fa5a8f H:340 S:64 B:98 #fa5aaa H:330 S:64 B:98 #fa5ac5 H:320 S:64 B:98 #fa5adf H:310 S:64 B:98 #fa5afa H:300 S:64 B:98 #df5afa H:290 S:64 B:98 #c55afa H:280 S:64 B:98 #aa5afa H:270 S:64 B:98 #8f5afa H:260 S:64 B:98 #755afa H:250 S:64 B:98 #5a5afa H:240 S:64 B:98 #5a75fa H:230 S:64 B:98 #5a8ffa H:220 S:64 B:98 #5aaafa H:210 S:64 B:98 #5ac5fa H:200 S:64 B:98 #5adffa H:190 S:64 B:98 #5afafa H:180 S:64 B:98 #5afadf H:170 S:64 B:98 #5afac5 H:160 S:64 B:98 #5afaaa H:150 S:64 B:98 #5afa8f H:140 S:64 B:98 #5afa75 H:130 S:64 B:98 #5afa5a H:120 S:64 B:98 #75fa5a H:110 S:64 B:98 #8ffa5a H:100 S:64 B:98 #aafa5a H:90 S:64 B:98 #c5fa5a H:80 S:64 B:98 #dffa5a H:70 S:64 B:98 #fafa5a H:60 S:64 B:98 #fadf5a H:50 S:64 B:98 #fac55a H:40 S:64 B:98 #faaa5a H:30 S:64 B:98 #fa8f5a H:20 S:64 B:98 #fa755a H:10 S:64 B:98 #fa5a5a H:0 S:64 B:98
明度 #5cffde H:168 S:64 B:100 #53e6c8 H:168 S:64 B:90 #49ccb2 H:168 S:64 B:80 #40b39c H:168 S:64 B:70 #379985 H:168 S:64 B:60 #2e806f H:168 S:64 B:50 #256659 H:168 S:64 B:40 #1c4d43 H:168 S:64 B:30 #12332c H:168 S:64 B:20 #091a16 H:168 S:64 B:10 #000000 H:168 S:64 B:0
彩度 #00fac8 H:168 S:100 B:98 #19facd H:168 S:90 B:98 #32fad2 H:168 S:80 B:98 #4bfad7 H:168 S:70 B:98 #64fadc H:168 S:60 B:98 #7dfae1 H:168 S:50 B:98 #96fae6 H:168 S:40 B:98 #affaeb H:168 S:30 B:98 #c8faf0 H:168 S:20 B:98 #e1faf5 H:168 S:10 B:98 #fafafa H:168 S:0 B:98
補色 #fa5aca H:318 S:64 B:98 #fa5a7a H:348 S:64 B:98 #fa8a5a H:18 S:64 B:98
類似色 #7afa5a H:108 S:64 B:98 #5afa62 H:123 S:64 B:98 #5afa8a H:138 S:64 B:98 #5afab2 H:153 S:64 B:98 #5afada H:168 S:64 B:98 #5af2fa H:183 S:64 B:98 #5acafa H:198 S:64 B:98 #5aa2fa H:213 S:64 B:98 #5a7afa H:228 S:64 B:98

#5afadbの配色パターン